SleepCare

Privacy

Privacy is belangrijk

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze proefpersonen van essentieel belang. Wij zullen uw gegevens daarom alleen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden binnen het Sleepcare-project en nooit aan derden verstrekken. De onderzoekers van het project houden zich strikt aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en overige privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Universiteit Utrecht.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt altijd kennisnemen van uw persoonlijke informatie die bekend is binnen het Sleepcare-project. Als deze onjuist is kunt u deze zelf aanpassen.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Sleepcare gebruikt cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U kunt cookies weigeren door uw webbrowser in te stellen op het weigeren van alle of slechts bepaalde cookies. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Afmelden

Wilt u zich afmelden? Stuur dan een e-mail naar sleepcare@uu.nl. Wij zullen u dan niet meer benaderen voor ons onderzoek.